ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) “PHOL” รับรางวัล SET Awards 2013

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) “PHOL” รับรางวัล SET Awards 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล…

PHOL ปลื้มคะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ ดีเลิศ 2 ปีซ้อน

เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ต้องบอกผล “PHOL” เพราะบิ๊กบอส “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (PHOL) รวมทั้งพนักงานต่างให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก จึงไม่แปลกที่ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเมินให้ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย…

PHOL โชว์สินค้าด้านความปลอดภัยในงาน Safety Week ครั้งที่ 27

คุณบุญชัย  สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสจัดแสดงสินค้าด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงาน Safety Week  “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้าในงานดังกล่าว เพื่อเป็นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และลูกจ้าง รวมทั้งคนทำงานจากทุกสาขาอาชีพ เกิดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน…