Safety Week 2015 | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > Safety Week 2015

Safety Week 2015

งานแสดงสินค้าด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงาน Safety Week  “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้าในงานดังกล่าว เพื่อเป็นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และลูกจ้าง รวมทั้งคนทำงานจากทุกสาขาอาชีพ เกิดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยบูธ PHOLได้นำสินค้าแบรนด์คุณภาพมาให้ทุกท่านได้ชมและกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย