ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ให้กับสถาศึกษาต่างๆ ในภาคเหนือ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ให้กับสถาศึกษาต่างๆ ในภาคเหนือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กเล็ก เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเจ็บป่วยจากการได้รับฝุ่นที่เป็นอันตราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในอนาคต - บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยอาจารย์ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา…

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบรองเท้านิรภัย จำนวน 472 คู่ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 472 คู่ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการรับของบริจาค  

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับสถาบันต่างๆ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ที่อย่างถูกวิธี ในขณะที่ทำการเรียน เพื่อสร้าความเคยชินในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต - บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 170 คู่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฉลอง โรจน์รัตนาวิชัย เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการรับของบริจาค       - บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 196 คู่ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีอาจารย์กมลวรรณ สีแก้ว…

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบกระบังหน้าสำหรับตรวจโรคให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคกระบังหน้าสำหรับตรวจโรค ยี่ห้อ Crosstex ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 19,504 ชิ้น ชิ้นละ 60.57 บาท รวมเป็นเงิน 1,181,357.28 บาท ให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันสารคัดหลังต่างๆ จากผู้ป่วย ให้กับหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. เป็นตัวแทนของมูลนิธิ พอ.สว. ในการรับของบริจาค

ภาพบรรยากาศ บูธแสดงสินค้าของ บมจ.ผลธัญญะ ภายในงาน SAFETY WEEK ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ SAFETY WEEK ประจำปี 2561 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมชมและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อีกทั้งภายในบูธทาง บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้นำเครื่อง Vending Machine (รุ่นใหม่) ที่มี Feature การทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัท และโรงงานต่างๆ ได้มากขึ้น

PHOL เปิดตัว PHOL EXPRESS เครื่องจ่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอัตโนมัติ ในงาน Safety Week

คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ร่วมออกบูธในงาน'Safety Week สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30' ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อเร็วๆ นี้ โดย PHOL ได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ PHOL EXPRESS เครื่องจ่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยอัตโนมัติ มาเปิดตัวภายในงาน…

ภาพบรรยากาศ บมจ.ผลธัญญะ เข้าร่วม SAFETY WEEK ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ SAFETY WEEK ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 วันที่จัดแสดง วันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 2559 ณ.ไบเทคบางนา        

บมจ.ผลธัญญะ จัดสัมมนา กฎหมายการทํางานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการปฎิบัติงานร่วมกับไฟฟ้า และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

บริษัท ผลธัญญะจํากัด (มหาชน)จัดสัมมนา กฎหมายการทํางานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและการปฎิบัติงานร่วมกับไฟฟ้าอย่างไรให้มีความปลอดภัย และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง 511 TGI (สถาบันไทย– เยอรมัน) นิคมอมตะ นคร ชลบุรี

Safety Week 2015

งานแสดงสินค้าด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในงาน Safety Week  “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดแสดงสินค้าในงานดังกล่าว เพื่อเป็นรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ นายจ้าง และลูกจ้าง รวมทั้งคนทำงานจากทุกสาขาอาชีพ เกิดจิตสำนึกถึงความปลอดภัยในการทำงาน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยบูธ PHOLได้นำสินค้าแบรนด์คุณภาพมาให้ทุกท่านได้ชมและกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย

PHOL รับรางวัลเกียรติยศ SET Award of Honor

PHOL รับรางวัลเกียรติยศ SET Award of Honor  ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลเกียรติยศ SET Award of Honor รางวัลสำหรับบริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปี ด้านการรายงาน บรรษัทภิบาล จากนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานประกาศผลรางวัล SET…