สมัครงาน

สถานที่ทำงาน: สาขาระยอง ตำแหน่งงาน: Sales Manager

คุณสมบัติ
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- ขับรถได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว
- มีประสบการณ์งานขายไม่น้อยกว่า 10 ปี 
- มีประสบการณ์การบริหารทีมขายไม่น้อยกว่า 5 ปี
ปฏิบัติงานประจำสาขาระยอง

รายละเอียดงาน
- บริหารงานขาย ดูแลเขตการขายพื้นที่ระยองให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งติดตามลูกหนี้การค้า
- บริหารสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามกลยุทธ์การขายและประสานงานในสาขา รวมถึงบริหารงานในสาขาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- การวางแผนการขายและยอดขาย
- การดูแลระบบคุณภาพต่างๆ อาทิ ISO 9001:2015, OHSAS 18001

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สาขาภูเก็ต ตำแหน่งงาน: Sales Engineer

คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง
- อายุ 23-35 ปี
- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือเคมี
- ขับรถได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัว
- มีความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
- ปฏิบัติงานประจำสาขาภูเก็ต

รายละเอียดงาน
- นำเสนอขายระบบกรองน้ำอุตสาหกรรมแก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม
- ทำ Sales Plan และเข้าพบลูกค้าตามที่ได้วางแผนไว้
- ปิดกการขายเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขายตามที่กำหนดไว้

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: พนักงานบัญชี (บัญชีแยกประเภท)

คุณสมบัติ              
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี 
- ใช้งานโปรแกรม MS Office
ใช้งานโปรแกรม Accpac ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องแคล่ว ว่องไว รอบคอบ รวดเร็ว

ลักษณะงานโดยย่อ     
บันทึกบัญชีทั่วไป จัดทำบัญชีต้นทุนโครงการ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
ทำส่งภ.พ.30 และ ภงด.3,53 ประจำเดือน
จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน(ปิดบัญชีได้พิจารณาพิเศษ)

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Sales Representative

คุณสมบัติ             
- อายุ 23 -30 ปี ชาย/หญิง 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดตามงาน รักงานขาย และงานบริการ

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com