สมัครงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Programer

คุณสมบัติ
- พัฒนาระบบประเภท Web Application ได้
- ใช้งานฐานข้อมูลประเภท SQL Server ได้
- ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ Html, Java script, JQuery, CSS, C#.NET, VB.NET
- รูปแบบโครงสร้างในการพัฒนาระบบ LINQ(.Net Language-Integrated Query), ASP.NET, MVC, Bootstrap
- สามารถพัฒนา หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียน Web Service หรือ API
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
- สามารถใช้โปรแกรม Crystal Report
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน
- พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ
- สนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน
- ดำเนินงานโครางการตามแผนงาน
- สามารถใช้ Web Application
- สามารถใช้โปรแกรม ASP.NET , C# , Java script , VB.NET

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Sale Project

คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อมหรือใกล้เคียง
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- มีประสบการณ์ขาย ในด้านระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสีย พิจารณษเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์ยอดขายของหมวดสินค้าที่ดูแล
- กระตุ้นยอดขายฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
- สรรหาและวางแผนทำการตลาดสินค้าใหม่
- งานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- วางแผนการตลาดร่วมกับทีมขาย

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: พนักงานบัญชี (บัญชีแยกประเภท)

คุณสมบัติ              
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี 
- ใช้งานโปรแกรม MS Office
ใช้งานโปรแกรม Accpac ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องแคล่ว ว่องไว รอบคอบ รวดเร็ว

ลักษณะงานโดยย่อ     
บันทึกบัญชีทั่วไป จัดทำบัญชีต้นทุนโครงการ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
ทำส่งภ.พ.30 และ ภงด.3,53 ประจำเดือน
จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน(ปิดบัญชีได้พิจารณาพิเศษ)

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Sales Representative

คุณสมบัติ             
- อายุ 23 -30 ปี ชาย/หญิง 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดตามงาน รักงานขาย และงานบริการ

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com