สมัครงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: พนักงานบัญชี (บัญชีแยกประเภท)

คุณสมบัติ               เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
                           ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
                           มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี 
                           ใช้งานโปรแกรม MS Office
                                    ใช้งานโปรแกรม Accpac ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                                    มีความคล่องแคล่ว ว่องไว รอบคอบ รวดเร็ว


ลักษณะงานโดยย่อ     บันทึกบัญชีทั่วไป จัดทำบัญชีต้นทุนโครงการ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
                                 ทำส่งภ.พ.30 และ ภงด.3,53 ประจำเดือน
                                 จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน(ปิดบัญชีได้พิจารณาพิเศษ) 

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Sales Representative

คุณสมบัติ              อายุ 23 -30 ปี ชาย/หญิง 
                            ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
                            มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
                            มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
                            มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดตามงาน รักงานขาย และงานบริการ

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com