คลังข้อมูล | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

คลังข้อมูล

มาตรฐาน ANSI, ASTM, FM, NFPA, SEI และ UL

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน   ANSI, ASTM International, FM Global, NFPA, SEI และ UL   บทนำ มีตัวแทนอิสระหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยและที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้คือ สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) , ASTM International , FM Global , องค์กรป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ (NFPA) , สถาบันรับประกันและห้องปฏิบัติการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย…

 

อุปกรณ์ Lockout-Tagout (LOTO)

อุปกรณ์ Lockout-Tagout (LOTO)      การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่หยุดการทำงานนั้นจำเป็นต้องมั่นใจว่าเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าดังกล่าวไม่มีโอกาสที่จะกลับมาทำงานได้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการแยกหรือตัด แหล่งพลังงาน (พลังงานไฟฟ้า, นิวแมติกส์(ลม),ไฮดรอลิกส์, ความร้อน,พลังงานกล และ พลังงานสะสมต่าง ๆ) ที่มายังเครื่องจักร/อุปกรณ์หรือแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้านั้นๆ ด้วยการปลด/ปิดแหล่งจ่ายพลังงาน   Lock Out คือ   ส่วนที่จะทำการ lock อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานต่างๆเช่นcircuit breaker,…

 

กล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)    อุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตประจำวันของเรา และถูกนำมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่น เพื่อตรวจดูว่าเราป่วยหรือไม่ อาหารถูกปรุงสุกหรือไม่ หรือถ้ารถของท่านร้อนเกินไป กล้องถ่ายภาพความร้อน ทำการวัดอุณหภูมิในอีกระดับหนึ่งแทนที่จะใช้ตัวเลขบอกค่าอุณหภูมิ , ท่านสามารถได้ภาพถ่ายที่แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิที่ผิว  ภาพถ่ายความร้อนหรือที่รู้จักกันในชื่อเทอร์โมกราฟี เป็นเทคนิคในการสร้างภาพจากแสงอินฟราเรดที่มองไม่เห็น (ด้วยตาเปล่า) ที่แผ่กระจายออกจากวัตถุโดยการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถทำการสแกนพื้นผิวของวัตถุโดยที่ไม่มีการทำลายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้ตรวจหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหรือความเสียหาย…

 

อุปกรณ์ป้องกันการตก

อุปกรณ์ป้องกันการตก   อุปกรณ์ป้องกันการตกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงานในสถานที่เสี่ยงอันตรายในการพลัดตกลงมา โดยเฉพาะใน การปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 4 เมตร   การป้องกันการตกมีอยู่ 3 ประเภท 1.การป้องกันในสถานที่ทำงาน - มีการจัดระบบงานเพื่อที่จำกัดการทำงานบนที่สูง - ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกเพื่อลดความเสี่ยง เช่น นั่งร้าน,ตาข่าย - ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคลเมื่อไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกได้…

 

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ

อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศในที่อับอากาศ ( Confined Space Ventilator) ระบบการถ่ายเทอากาศจะจำเป็นต้องถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่อเมื่อสถานที่ดังกล่าวมีสภาพดังต่อไปนี้   -          มีอ็อกซิเจนไม่เพียงพอ น้อยกว่า 19.5%ของมวลอากาศ หรืออ็อกซิเจนมากเกินไปจนอาจเป็นพิษ เกิน 23.5% ของมวลอากาศ -          มีไอหรือละอองของสารไวไฟ -          มีไอ,ละออง,ฝุ่น หรือแก็สพิษ -          มีสภาพอากาศร้อน -          มีการทำงานที่อาจทำให้เกิดฝุ่น ละออง…

 

มาตรฐานการจัดเก็บสารไวไฟ

มาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีไวไฟ 29 CFR 1910.106             จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้สารเคมีที่ไม่มีส่วนประกอบของน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นนี้จึงทำให้มีโอกาสในการเกิดอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงอันตรายกับสุขภาพของคนงานและทรัพย์สิน           อันตรายอย่างหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือการลุกไหม้ ในการป้องกันเพลิงไหม้ ของเหลวอันตรายเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในการจัดเก็บ การจัดการและการใช้  หน่วยงานป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ National Fire Protection Agency…

 

การเลือกตู้จัดเก็บสารเคมี

การเลือกตู้จัดเก็บสารเคมี   ตู้นิรภัยมีสี ขนาด และ รูปทรงจัด แบบประตู วัสดุของตัวตู้ นอกจากเลือกตู้ที่ตรงตามความต้องการแล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องของตู้ที่ผ่านมาตรฐาน NFPA,OSHA และ FM Chemical Characteristics นอกจากปัจจัยต่างๆข้างต้นแล้วยังต้องพิจารณาลักษณะคุณสมบัติทางเคมีจาก Material Safety Data Sheet…

 

มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน

มาตรฐานที่ล้างตาและอ่างล้างตาฉุกเฉิน ANSI Z358.1-1998   ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดทั่วไป 1. นายจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือคนงานต้องสำรวจ ตรวจสอบความต้องการในการใช้ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน 2. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันได้ 3. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถชะล้างสารอันตรายออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ต้องมีสัญญาณเสียงหรือไฟกะพริบหากมีการใช้งาน 5. นายจ้างจะต้องดูแล ตรวจสอบรวมทั้งทดสอบการใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 6. นายจ้างต้องจัดทำคู่มือวิธีการใช้และอบรมการใช้งานให้แก่คนงาน   ลักษณะและประสิทธิภาพของ ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน…

 

ระดับชุดปฏิบัติงานสารเคมี

ระดับชุดปฏิบัติงานสารเคมี   ชุดปฏิบัติงานสารเคมีมีการแบ่งระดับตามความสามารถในการป้องกันสารเคมีอย่างชัดเจนคือระดับ A, B, C และ D ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักบริหารการป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐฯ (EPA) ทั้งนี้ เสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ในแต่ละระดับจะใช้ในการปฏิบัติงานขั้นเริ่มต้นของสถานการณ์ที่ระบุไว้ แต่หากปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวร้ายขึ้นก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันของเสื้อและอุปกรณ์เป็นระดับที่สูงขึ้น เช่น หากมีแนวโน้มความเป็นพิษสูงขึ้นหลังจากปฏิบัติงานไประยะหนึ่ง ควรจะใช้ชุดหมีไทเว็กซ์ (Tyvex coverall)หรือชุดกันกระเซ็นทำด้วยพีวีซี (PVC splash suits) สวมทับชุดป้องกันเดิมที่ใช้ในการทำงานอยู่ก่อนหน้านั้น   ชุดป้องกันระดับ A (Level A)  …

 

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันเสียง

ประเภทอุปกรณ์ป้องกันเสียง อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง HEARING PROTECTOR : แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ      1. ที่อุดหู (EAR PLUG)      2. ที่ครอบหู (EAR MUFF) ที่อุดหู (EAR…