ระบบดับเพลิงสารสะอาด | สินค้าและบริการ | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

สินค้าและบริการ

หน้าแรก > สินค้าและบริการ > ระบบดับเพลิงสารสะอาด


ระบบดับเพลิงสารสะอาด

หมวดหมู่ ระบบดับเพลิง


ระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ใช้สารดับเพลิงที่มีความปลอดภัยที่สุดในปัจจุบัน NOVEC 1230 ซึ่งปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต และสามารถสลายตัวได้โดยไม่มีสารตกค้าง ไม่ทำอันตรายต่อชั้นโอโซนที่ห่อหุ้มโลก ป้องกันการเกิดสภาวะโลกร้อน ที่สำคัญไม่มีสภาวะเป็นของเหลว ทำให้เหมาะแก่การใช้ป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในห้องที่มีอุปกรณ์อิเล็กโทรนิค และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้น้ำในการดับเพลิงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้อง Server ที่บรรจุข้อมูลสำคัญของบริษัท