ชุดป้องกันสารเคมี | สินค้าและบริการ | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

สินค้าและบริการ

หน้าแรก > สินค้าและบริการ > ชุดป้องกันสารเคมี

ชุดป้องกันสารเคมี

หมวดหมู่ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล


บริษัทจัดจำหน่าย ชุดป้องกันสารเคมีหลากหลายประเภท สำหรับป้องกันอันตรายในสภาพงานที่แตกกต่างกัน อาทิ:
- ชุดป้องกันสารเคมีผ้าไทเวค 1422A ของ Dupont
- ชุดป้องกันสารเคมี Tychem F ของ Dupont
- ชุดป้องกันสารเคมี Tychem C ของ Dupont

ชุดป้องกันสารเคมี Tychem TK554T ของ Dupont
ชุดป้องกันสารเคมี 1500 Plus ของ Microgard
ชุดป้องกันสารเคมี 2000 Comfort ของ Microgard
ชุดป้องกันสารเคมี 2000 Standard ของ Microgard
ชุดป้องกันสารเคมี Microchem 3000 ของ Microgard
ชุดป้องกันสารเคมี Microchem 4000 ของ Microgard
ชุดป้องกันสารเคมี Microchem 5000 Apollo ของ Microgard
- ชุดป้องกันสารเคมี AIRLine Coveralls ของ Microgard
- ชุดป้องกันสารเคมี Trellchem

ฯลฯ