Service Center

ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

หน้าแรก > สินค้าและบริการ > ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

ระบบจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ

 • ใช้งานง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน แตะบัตรเปิดประตู หยิบสินค้า แล้วเดินออก
 • ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง ลดการสั่งซื้อสินค้าลง 15-30%
 • บันทึกทุกการเบิกจ่าย สินค้าไม่หายจาก ช่วยให้รู้พฤติกรรมการเบิกสินค้า
 • ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่มีหน้าที่รอเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้พนักงาน
 • ส่งเสริมความปลอดภัย ตามระเบียบ OSHA สามารถเบิก PPE และสินค้าสิ้นเปลืองอื่นๆ ได้ 24 ชม.
 • เหมาะกับสินค้าสิ้นเปลือง ที่ใช้บ่อย เช่น ถุงมือต่างๆ แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ใบเจียร ลวดเชื่อมและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ
 • สามารถออกแบบคลังเก็บสินค้าได้ตำมที่ลูกค้าต้องการทั้งจำนวนสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บ
 • สามารถตรวจสอบความถูกต้อง จำนวนสินค้าและการเบิกจ่ายสินค้าได้ตลอดเวลาทั้งจาก Personal Computer หรือ Smart Phone
 • ข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่บนระบบ Cloud ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยสูง
 • PPE Vending Machine

  PPE Vending Machine

  PPE Vending Machine