ติดต่อเรา

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทร (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

  • ที่อยู่ 47/55-57 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
  • โทร (053) 226-811 แฟกซ์ (053) 226-898

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง

  • ที่อยู่ 155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  • โทร (038) 034-011-3 แฟกซ์ (038) 034-017

บริษัท ผลพาลาเดียม จำกัด

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทร (02) 791-0111 ต่อ 169 แฟกซ์ (02) 791-0100-3

บริษัท ผลวอเตอร์ จำกัด

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทร (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3