บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
ร่วมสร้างสิ่งที่ดีกว่าไปด้วยกัน BETTER TOGETHER
วันที่ 12 มิถุนายน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของ บุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบรองเท้านิรภัย แบรนด์ PUMA มูลค่ารวมกว่า 194,232 บาท
เพื่อให้น้องๆนักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในภารกิจของมหาวิทยาลัย ต่อไป
โดยมี คณบดี  ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล เป็นตัวแทนในการรับมอบ