บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อใช้ประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนโครงการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
เรามอบสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน
"MAKE EVERY DAY SAFER AND BETTER"
วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของ บุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี และนักเรียนนักศึกษาโดยได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล อาทิเช่น อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
อุปกรณ์ป้องกันประกายไฟจากการอาร์คในระบบไฟฟ้า ชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด อุปกรณ์กันการตกจากที่สูง
มูลค่ารวมกว่า 327,841 บาท เพื่อให้น้องๆนักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องในภารกิจและการเรียนการสอนของของมหาวิทยาลัย ต่อไป โดยมี รองอธิการบดีและคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นตัวแทนในการรับมอบ