บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน

 
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน 
คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทุก(ข์)ภัย ไทยช่วยกัน โดยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 5 หลักสูตร และมีการจับมือร่วมกับภาคเอกชน เป็น ผู้ริเริ่มโครงการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด -19
โดยในเบื้องต้นมีการมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment : PPE )จำนวน 4 พันชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 25,000 ชิ้น ฉากกั้นตรวจคนไข้ 10 ชุด แอลกอฮอล์ และเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ให้แก่ 15 โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563