บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบกระบังหน้าสำหรับตรวจโรคให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบกระบังหน้าสำหรับตรวจโรคให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบกระบังหน้าสำหรับตรวจโรคให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด(มหาชน) ได้บริจาคกระบังหน้าสำหรับตรวจโรค ยี่ห้อ Crosstex ผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 19,504 ชิ้น ชิ้นละ 60.57 บาท รวมเป็นเงิน 1,181,357.28 บาท ให้กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันสารคัดหลังต่างๆ จากผู้ป่วย ให้กับหน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรม โดยมีทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. เป็นตัวแทนของมูลนิธิ พอ.สว. ในการรับของบริจาค