บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับสถาบันต่างๆ | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับสถาบันต่างๆ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับสถาบันต่างๆ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ที่อย่างถูกวิธี ในขณะที่ทำการเรียน เพื่อสร้าความเคยชินในการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

- บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 170 คู่ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา โดยมีท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ฉลอง โรจน์รัตนาวิชัย เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการ
รับของบริจาค

     


- บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 196 คู่ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โดยมีอาจารย์กมลวรรณ สีแก้ว เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการรับของบริจาค

    - บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 185 คู่ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการรับของบริจาค

     


- บริจาครองเท้านิรภัย  จำนวน 119 คู่ให้แก่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยมีอาจารย์ พชฤพล ใจเย็น เป็นตัวแทนของวิทยาลัยในการรับของบริจาค

     - บริจาครองเท้านิรภัย จำนวน 197 คู่ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีคุณเรืองสิน ปลื้มปั่น ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการรับของบริจาค