มาตรฐาน ANSI, ASTM, FM, NFPA, SEI และ UL | คลังข้อมูล | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

คลังข้อมูล

หน้าแรก > คลังข้อมูล > มาตรฐาน ANSI, ASTM, FM, NFPA, SEI และ UL

มาตรฐาน ANSI, ASTM, FM, NFPA, SEI และ UL

เมื่อ 11 ธันวาคม 2556 หมวดหมู่ มาตรฐานต่างๆ

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน  
ANSI, ASTM International, FM Global, NFPA, SEI และ UL
 

บทนำ
มีตัวแทนอิสระหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการในด้านอุตสาหกรรมความปลอดภัยและที่จะนำมากล่าวถึงในที่นี้คือ สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) , ASTM International , FM Global , องค์กรป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ (NFPA) , สถาบันรับประกันและห้องปฏิบัติการด้านอุปกรณ์ความปลอดภัย
 
สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI)
สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาคมด้านเทคนิค , รัฐบาล, แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค
ANSI ได้ก่อตั้งขึ้นมาในชื่อ คณะกรรมการมาตรฐานวิศวกรรมอเมริกัน หรือ American Engineering Standards Committee เมื่อวันที่19 ตุลาคม 1918
ภารกิจของ ANSI คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งในตลาดโลกของธุรกิจอเมริกา และคุณภาพชีวิตของอเมริกา โดยการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานและระบบที่ประเมินร่วมกัน
 
มาตรฐาน ASTM International 
มาตรฐาน ASTM International, แต่เดิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริกัน หรือ American Society for Testing and Materials (ASTM) ก่อตั้งขึ้นในปี 1898 เมื่อกลุ่มของวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ได้รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหารางรถไฟที่หักบ่อย งานของพวกเขาได้นำปสู่การสร้างมาตรฐานของเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างรางรถไฟ
ASTM International เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลเพื่อการพัฒนามาฐานของวัสดุ, สินค้า, ระบบ และบริการสู่ชุมชน เป็นองค์กรมาตรฐานอิสระที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาจาก ASTM International มาจากการทำงานของบุคลากรกว่า 30,000 คน ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้เป็นตัวแทนของผู้ผลิต, ผู้ใช้, ผู้บริโภค, รัฐบาล และสถาบันการศึกษาจากกว่า 120 ประเทศ
สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการหนึ่งคณะหรือมากกว่า ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ คณะกรรมการเหล่านี้ได้กำหนดมาตรฐานASTM มากกว่า 12,000 มาตรฐาน ซึ่งสามารถพบได้ในหนังสือครบรอบ 77 ปีของมาตรฐาน ASTM 

มาตรฐาน FM Global 
มาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global เป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะการปกป้องทรัพย์สิน  มาตรฐานนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย ซาคาเรีย อัลเลน ผู้ซึ่งรู้สึกถึงความต้องการในด้านการประกันภัยกลุ่มอุตสาหกรรมและให้เน้นในการควบคุมความสูญเสีย
FM Global ประกอบด้วย 6 หน่วยธุรกิจ และแต่ละหน่วยธุรกิจจะช่วยลูกค้าให้บริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สิน ผ่านสินค้าและบริการ
หน่วยงานรับรองธุรกิจจะทำการรับรองอุตสาหกรรมและสินค้าและบริการในทางการค้าเมื่อสินค้าหรือบริการตรงกับมาตรฐาน ของ FM จะมีการออกสัญลักษณ์ของ FM เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่ามีลักษณะตามที่ต้องการและสนับสนุนด้านการป้องกันความเสียหาย
หน่วยธุรกิจที่ทำการรับรองมาตรฐาน FM ได้มีงานวิจัยและการทดสอบสนับสนุนมากกว่า 45,000 ชิ้นในข้อแนะนำในการรับรอง

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association  (NFPA)
สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ หรือ National Fire Protection Association (NFPA) เป็นองค์กรนานาชาติที่ไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งในปี 1986 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง ควินซี รัฐแมตซาซูเสตต์  NFPA มีสมาชิกมากกว่า 81,000 ราย และองค์กรหารค้าแหงชาติกับองค์กรผู้เชี่ยวชาญอีกมากกว่า 80 แห่งภารกิจของ NFPA คือ การลดภาระเกี่ยวกับไฟและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตทั่วโลกโดยการตั้งรหัสและมาตรฐาน, งานวิจัย, อบรม และการศึกษา
มาตรฐานและโค้ด NPFA จำนวน 300 รายการ มีผลกับทุกสิ่งก่อสร้าง, ขบวนการ , บริการ, การออกแบบและติดตั้ง ในอเมริกาและในประเทศอื่นๆ  โค้ดเกี่ยวกับไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70) , โค้ดด้านความปลอดภัยต่อชีวิต (NFPA101) และโค้ดเกี่ยวกับของเหลวไวไฟและของเหลวที่ติดไฟ (NFPA 30) ได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลาย

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย Safety Equipment Institute (SEI) 

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย หรือ Safety Equipment Institute (SEI) ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี 1981 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง อาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย เป็นองค์กรเอกชนและไม่แสวงหาผลกำไร และมีโปรแกรมการรับรองในการทดสอบและให้การรับรองรับรองอุปกรณ์ความปลอดภัย โปรแกรมการรับรองของ SEI นี้ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน หรือ American National Standards Institute (ANSI) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO Guide 65 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับระบบการรับรองสินค้าสินค้าที่ใช้กับร่างกาย
โปรแกรมการรับรองของ SEI รวมถึงการทดสอบสินค้าและการตรวจประกันคุณภาพของสินค้ารุ่นที่ได้ส่งมาจากผู้ผลิต
การทดสอบสินค้าทั้งหมดทำโดยสอดคล้องกับมาตรฐานที่เลือกอย่างอิสระ, รัฐบาล หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่มีอยู่สำหรับสินค้านั้น
SEI จะรับรองผู้ผลิตสินค้าและให้สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ของ SEI เมื่อ (1) ห้องทดลองได้พิจารณาแล้วว่าสินค้ารุ่นนั้นได้ผ่านการทดสอบและสอดคล้องกับมาตรฐาน และ (2) ผู้ตรวจรับประกันคุณภาพได้พิจารณาแล้วว่าผู้ผลิตได้ผ่านข้อกำหนดของการรับประกันคุณภาพของ SEI
SEI ได้ตีพิมพ์รายการสินค้าที่ได้รับการรับรองและมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุด
SEI ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพของสินค้า แต่มีการรับรองสินค้าโดย SEI ได้แสดงว่าผู้ผลิตได้มีความรับผิดชอบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 

ห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters' Laboratories Inc. (UL) 

ห้องปฏิบัติการที่รับประกัน หรือ Underwriters' Laboratories Inc. (UL)  เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรับรองความปลอดภัยของสินค้า ได้เริ่มทดสอบสินค้าและเขียนมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่ปี 1894
ในแต่ละปี UL ได้ประเมินสินค้า, ชิ้นส่วน, วัสดุ และระบบ มากกว่า 19,000 รายการ ด้วยเครื่องหมายรับรอง UL  21,000 ล้านเครื่องหมายปรากฏอยู่กับผู้ผลิตสินค้า 71,000 รายต่อปี
ภารกิจของ UL  คือการสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยโดยการใช้วิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยและวิศวกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งมีศูนย์ตรวจสอบ 127 แห่ง , มีห้องปฏิบัติการ 66 แห่ง , อุปกรณ์ในการทดสอบและรับรอง และเจ้าหน้าที่จำนวน 6,200 คน

เอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับสินค้า 

ตัวแทนทั้งหกรายการนี้มีผลกับสินค้าหลายๆ อย่าง ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางรายการที่อาจปรากฏ

สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (American National Standards Institute )

• แว่นตา
• หมวกแข็ง
• อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น
• ที่ล้างตา / ฝักบัว

สมาคม American Society for Testing and Materials 

• เสื้อผ้า
• รองเท้า
มาตรฐาน  Factory Mutual 

• แสงสว่าง 
• ถังบรรจุที่ปลอดภัย Safety Cans 

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association 

•  ตู้เก็บของ 
• ไฟแสงสว่าง
•  เครื่องช่วยหายใจ 

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย  Safety Equipment Institute 

• การตรวจวัดอากาศ
• แว่นตา
• หมวกแข็ง

ห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters' Laboratories 

• ไฟแสงสว่าง
• การล็อค / ป้าย 
• ถังบรรจุที่ปลอดภัย

ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
สำนักงานใหญ่ ANSI
1819 ถ. แอล , ตะวันตกเฉียงเหนือ, ชั้นที่ 6
วอชิงตัน ดีซี  20036 
โทร (202) 293-8020 
 
หน่วยปฏิบัติการ ANSI
25 ตะวันตก ถนนหมายเลข 43., ชั้นที่ 4
นิวยอร์ค 10036 
โทร (212) 642-4900 
www.ansi.org 

หน่วยงาน ASTM International
100 บาร์ ฮาร์เบอร์.
คอนโชโฮเคนตะวันตก, เพนซิลวาเนียร์  19428
โทร (610) 832-9585
www.astm.org

สำนักงาน FM Global
1301 ถนน อัทวูด
จอห์นสตัน , โรดไอส์แลนด์ 02919
โทร (401) 275-3000
www.fmglobal.com

สำนักงาน FM Approvals
1151 บอสตัน โพรวิเดนซ์เทิร์นไพค์
นอร์วูด มินนิโซตา, แมตซาซูเสตต์ 02062 
โทร (781) 762-4300 
www.fmglobal.com/approvals/ 

สมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ  National Fire Protection Association 
1 แบตเตอรี่มาร์ค ปาร์ค 
ควินซี , แมตซาชูเสตต์ 02169-7471
โทร (617) 770-3000 
www.nfpa.org 

สถาบันอุปกรณ์ความปลอดภัย  Safety Equipment Institute 
1307 ดอลลี่ เมดิสัน. สูท 3 เอ
แมคลีน , เวอร์จิเนีย 22101
โทร (703) 442-5732
www.seinet.org 

ห้องปฏิบัติการรับประกัน Underwriters' Laboratories Inc. 
333 ถนน พี ฟิงสเตน
นอร์ทบรูค , อิลินอยส์  60062 
โทร (847) 272-8800 
www.ul.com