คลังข้อมูล | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

คลังข้อมูล

การเลือกใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ SCBA

การเลือกใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือ SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) เนื่องจากเครื่องช่วยหายใจ หรือ SCBA มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นก่อนที่จะทำการซื้อเครื่องช่วยหายใจ  จะต้องมีการตัดสินใจเพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องช่วยหายใจที่เลือกนั้น เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ ชนิดของการใช้งาน ระยะเวลาในการใช้ และความถี่ในการใช้ เป็นตัวแปรที่จะต้องพิจารณาก่อนที่จะซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้สินค้าที่ถูกต้อง  …

 

มาตรฐานรองเท้านิรภัยของสหภาพยุโรป EN345

มาตรฐานรองเท้านิรภัยของสหภาพยุโรป EN345   รองเท้านิรภัยคู่ใดจะได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน EN345 อันเป็นข้อบังคับหลักของยุโรปหรือเครื่องหมายมาตรฐาน ISO EN20345 ซึ่งได้กำหนดขึ้นมาใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้   หัวรองเท้า (Safety Toes) ต้องให้การป้องกันแรงกระแทก (Impact) สูงถึง 200 จูลได้ ผ่านการทดสอบแรงบีบ (Compression Test) วัสดุส่วนบน (The Upper…

 

ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย (Safety Helmet)

ประเภทหมวกนิรภัยตาม ANSI Standard Z89.1-2003   ขอบเขตและการใช้งาน มาตรฐานนี้อธิบายถึงประเภทและระดับของหมวกนิรภัย การทดสอบและความต้องการด้านประสิทธิภาพของหมวก รวมถึงความต้องการด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยความต้องการด้านประสิทธิภาพพื้นฐานจะถูกกำหนดด้วย การป้องกันจากการกระแทก การเจาะ และการกันไฟฟ้า  ซึ่งเป็นเพียงการลดแรงเท่านั้น ไม่ใช่ให้สามารถกันได้อย่างสมบูรณ์จากการกระแทกอย่างรุนแรง หมวกนิรภัยควรจะสามารถทนได้ต่อการตกใส่ของเครื่องมือเล็กๆ น็อต สกรู ชิ้นส่วนของไม้ เป็นต้น   ประเภทของหมวกนิรภัย…

 

ความรู้เกี่ยวกับถุงมือนิรภัย (Safety Gloves)

ประเภทถุงมือนิรภัย (Glove Type)   Glove Type -  ประเภทถุงมือ   1. ถุงมือแบบขึ้นรูป (Unsupported Gloves)  ทำจากการนำหุ่นต้นแบบมือจุ่มลงในวัสดุทำถุงมือซึ่งไม่มีเส้นใยอยู่ภายใน เหมาะสำหรับใช้ในงานเบา 2. ถุงมือแบบมีเส้นใย (Supported Gloves)  มีเส้นการทอเส้นใยหรือหนังในการเสริมความแข็งแรง…

 

ความรู้เกี่ยวกับแว่นตานิรภัย (Safety Glasses)

หลักความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์    นับตั้งแต่เริ่มมีการใช้เลเซอร์ในห้องทดลองในช่วงปี ค.ศ. 1960 ก็ได้มีการพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้เลเซอร์ ซึ่งอันตรายที่เกิดจากเลเซอร์มี 3 ส่วนหลัก ๆ คือ   อันตรายจากลำแสงเลเซอร์ ซึ่งจะมีผลต่อนัยน์ตาของคนเรามากกว่าส่วนอื่นของร่างกาย อันตรายจากความต่างศักย์สูง ที่อยู่ในเลเซอร์และแหล่งจ่ายไฟ อันตรายจากสารเลเซอร์ ในเลเซอร์บางชนิด เช่น Dye laser, Eximer laser…