ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111 แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
ตำแหน่งงาน : พนักงานกลยุทธ์สินค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร : • เพศชาย / หญิง
• วุฒิปริญญาตรี/โท (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/วิศวะ/จป.) มีประสบการณ์ทำงานมาบ้างหรือเคยผ่านงานจัดทำข้อมูลรายละเอียดสินค้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการประสานงานและการติดตามงานได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้และเข้าใจทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Word และ Excel ได้ดี
• ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ (คลอง 4 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)
ลักษณะงาน : ดูแลเรื่องกลยุทธ์สินค้า
รายละเอียดงาน : ให้ความรู้และรายละเอียดด้านเทคนิคของสินค้า, จัดทำคู่มือและรายละเอียดสินค้า,มีส่วนร่วมในการผลักดันและก่อให้เกิดการขายสินค้า
เงินเดือน : อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 02-791-0111
E-mail: hr@pholdhanya.co.th
ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร : • เพศชาย / หญิง
• วุฒิปริญญาตรี/โท – มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี (สาขาวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวะ)
• มีประสบการณ์งานขายสินค้า อุตสาหกรรม (กลุ่มปิโตรเคมีคัล) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะทางด้านงานขายและการเจรจาต่อรอง แสวงหาช่องทางจำหน่ายและมีความรับผิดชอบในการติดตามดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี
• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน พูดได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Word และ Excel ได้ดี
• มีรถยนต์เป็นของตนเอง
• สามารถเดินทาง/พักแรมยังต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
ลักษณะงาน : จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
รายละเอียดงาน : จัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัล
เงินเดือน : อัตราเงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 0-2791-0111
E-mail: hr@pholdhanya.co.th